Reklama

Ładowanie...

Artykuły

31.07.2019
Monika Golonka-Czajkowska, ethnologist: The history of Nowa Huta is a complex one: an initially passive and thoughtless mass first became a victim and then an opponent of a despotic system...
Zamknięta w 2014 r. księgarnia Skarbnica, jedna z najstarszych w Nowej Hucie / FOT. MAREK LASYK / REPORTER
08.07.2019
MONIKA GOLONKA-CZAJKOWSKA, etnolożka: Historia Nowej Huty jest skomplikowana: bierna i bezmyślna masa przeistoczyła się w ofiarę, a potem przeciwnika despotycznego systemu. Broniąc krzyża...