Reklama

Artykuły

28.02.2022
Gra w piłkę albo bieg na dwieście metrów brzmią jak interesujący sposób na spędzenie popołudnia. Dla naszych przodków mogły być jednak oknem na świat rzeczywistości boskiej. Mogły też...
30.11.2020
Jaskiniowe malowidła i powtarzające się na nich znaki mogą być najstarszym wyrazem pragnienia przechowania ważnych treści. Ale dopiero pismo pozwoliło je w pełni zaspokoić.
28.10.2019
Nabatejczycy stworzyli jedną z najbardziej tajemniczych antycznych kultur na Bliskim Wschodzie, czerpiąc z dorobku plemion koczowniczych i sąsiednich państw. Dowodem ich rozwoju jest wykuta...