Reklama

Ładowanie...

Fizyk teoretyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Politechniki Gdańskiej, członek Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku. Doktoryzował się na Politechnice Gdańskiej (1999), habilitował na Uniwersytecie Gdańskim (2004), od roku 2010 jest profesorem tytularnym. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i DAAD. Autor i współautor ponad 150 artykułów z dziedziny kwantowej teorii informacji i podstaw mechaniki kwantowej, cytowanych ponad 11 tys. razy. Zajmował się też relatywistyczną teorią rozpraszania. Współpracuje z zespołami doświadczalnymi w zakresie testowania nowych własności mikroświata na gruncie optyki kwantowej. Zainteresowania naukowe prof. Pawła Horodeckiego obejmują szeroko rozumiane własności i konsekwencje korelacji kwantowych, możliwe ekstrapolacje praw fizyki kwantowej na gruncie innych teorii probabilistycznych, a także filozoficzne aspekty własności układów złożonych. Do jego głównych osiągnięć należą: pionierski udział w rozwoju teorii kwantowego splątania, w tym metod jego detekcji, w opisie zjawiska interferencji obiektu kwantowego z udziałem wewnętrznych stopni swobody, odkryciu fenomenu bezpieczeństwa kryptograficznego przy użyciu nieodwracalnie zaszumionych korelacji kwantowych, metod wzmacniania kwantowej losowości, w dowodzie twierdzenia o niemożności rozgłaszania korelacji kwantowych oraz udział w wykryciu znaczenia struktur rozgłoszeniowych dla emergencji pomiarowo obiektywnych wielkości, w tym w ujawnieniu uniwersalnego „śladu” formowania własności obiektywnych w kwantowych układach złożonych. Profesor Paweł Horodecki prowadził krajowe i zagraniczne projekty naukowe. Obecnie kieruje projektem przyznanym przez Fundację Johna Templetona na badania nad fundamentalnymi własnościami kwantowych i post-kwantowych układów złożonych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia emergencji fenomenu obiektywności.

Artykuły

09.05.2022
Do czego może być przydatna informacja, która nie istnieje, dopóki nikt jej nie czyta?
19.03.2018
Ponad 80 lat temu Albert Einstein i Niels Bohr spierali się o naturę rzeczywistości. Według najnowszych kwantowych eksperymentów wizja Bohra jest bardziej adekwatna, jeśli tylko... fizycy...