Reklama

Artykuły

14.07.2009
Już druga encyklika Benedykta XVI ma w tytule słowo "caritas". Wygląda więc na to, że Papież zmierza do osiągnięcia pozycji "papieża cywilizacji miłości". Przez caritas...
25.07.2006
Większość myślicieli jako przypadki "niesprawiedliwości społecznej wymienia "wysokie bezrobocie, "nierówność dochodów bądź "brak środków do życia. Tymczasem jeśli...