Reklama

Artykuły

30.10.2007
Być może rok spędzony wBerkeley przyczynił się do zmiany światopoglądu Kołakowskiego. Porzucił on swoją marksistowską przeszłość iprzesunął się na prawo, podczas gdy ówczesny ruch studencki...
26.06.2007
Rys. ALEKSANDER PIENIEK