Reklama

Artykuły

27.02.2007
Warszawskie egzekucje oglądamy niczym w snopie jupitera. Autor żałuje, że Polska upadła, zanim mogła ukarać zdrajców. W tym tkwi siła i słabość książki. Siła - bo naród, który dopuściłby...
18.10.2006
Integralną częścią polskiego narodowego dziedzictwa - obok aktów bezprzykładnego heroizmu, poświęcenia i wytrwałości, obok imponujących porywów serca i rozumu - są także nawracające...