Reklama

Artykuły

25.06.2008
Integracja europejska i globalizacja stawiają pytania o przyszły kształt świata. Zmieniły się radykalnie uwarunkowania naszego życia i funkcjonowania państw, musi więc zmieniać się nasza...
04.09.2005
Co zostało z idei Solidarności? Co z jej dziedzictwa żyje w nas - mimo podziałów politycznych i wszelkich zaszłości? Z Lechem Wałęsą, Tadeuszem Mazowieckim i Karolem Modzelewskim rozmawia...