Reklama

Artykuły

27.08.2012
Korelacja pomiędzy bezpieczeństwem na rynku pracy a poczuciem szczęścia jest w Polsce zdecydowanie silniejsza niż w krajach bardziej rozwiniętych, np. w Norwegii, Szwecji czy Stanach...
08.06.2011
Janusz Czapiński: W PRL-u fikcyjnie pracowaliśmy i dostawaliśmy fikcyjne pieniądze. Kłopot w tym, że nie mogliśmy za nie zaspokoić swoich niefikcyjnych potrzeb. Rozmawiał Marcin Żyła
23.11.2010
Prof. Janusz Czapiński: Nie ma niczego przeklętego w polskim klimacie. Jest wiele przeklętych rzeczy w niektórych polskich odruchach kulturowych, tyle że efekt owego kulturowego...