Reklama

Ładowanie...

Artykuły

11.08.2019
Gdy Czesław Miłosz otrzymał Literacką Nagrodę Nobla, w komunistycznej Polsce jego utwory wydawano tylko w podziemiu. Choć początkowo i to nie było oczywiste – drukarze nie chcieli narażać...
22.08.2017
Wiktor Kulerski działał wbrew zasadom konspiracji. Nie niszczył prowadzonej w podziemiu korespondencji, lecz w latach 80. stworzył potajemne archiwum. Dziś jest ono kopalnią wiedzy o...
13.02.2017
W odrodzonym przed 60 laty środowisku inteligencji katolickiej pismo „Więź” znalazło się na lewym skrzydle. Wbrew nadziejom władzy nie stało się jednak koniem trojańskim...
10.11.2016
W czasach komunizmu w Polsce ukazywało się poza cenzurą wielokrotnie więcej czasopism niż we wszystkich innych państwach bloku sowieckiego razem wziętych.
27.10.2014
Konstanty Gebert był wyróżniającym się publicystą podziemia. Dzięki takim jak on „bibuła” była nie tylko narzędziem oporu, ale także ciekawą lekturą.