Reklama

Artykuły

18.02.2008
W swej późnej twórczości Tycjan tworzył obrazy, jakich nie malował nikt przed nim, a i długo nikt po nim.
20.12.2006
Dzieła, które powstały później, wpływają na dzieła stworzone wcześniej. Ta wywrotowa teza nie przekona nikogo o zdrowym rozsądku i tradycyjnym podejściu do badania dziejów. A jednak... Być...
25.07.2006
"Chłopiec ukąszony przez jaszczurkę Caravaggia i "Tytus przy pulpicie Rembrandta obok siebie. "Tak nie można zestawiać obrazów - powiedzieliby, a może mówią, historycy sztuki...