Reklama

Artykuły

29.09.2009
Paweł Apostoł miał jakąś słabość, "oścień dla ciała" (2 Kor 12, 7), która - jak sam twierdzi - nie pozwalała mu unosić się pychą. Ów oścień moglibyśmy nazwać krzyżem. Każdy...
23.06.2009
Nie można być dobrym kapłanem w pojedynkę, bez więzi z innymi kapłanami i wiernymi - wskazuje Benedykt XVI w liście na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego.
09.06.2009
Pewna moja znajoma, kiedy ma jakieś problemy, prosi o pomoc swoją zmarłą babcię. Nie chodzi tu o wywoływanie duchów, ale o wiarę (popartą osobistymi przeżyciami), że w darze modlitwy możemy...