Reklama

Artykuły

28.12.2009
Brat Alois, przeor Ekumenicznej Wspólnoty z Taizé: Jezus podziwia otwarcie na dobro ludzi nieznających Boga. Jako chrześcijanie musimy z uwagą rozglądać się, gdzie Chrystus jest już obecny...
16.12.2008
Dokonać pojednania w samym sobie, nie zrywając komunii z kimkolwiek: oto droga, którą utorował brat Roger. Droga delikatna, wymagająca.
21.08.2006
TOMASZ KYCIA: - Rok 2005 był czasem zmian i rozstań. Najpierw odszedł Jan Paweł II, później - dokładnie 12 miesięcy temu - Brat Roger.