Reklama

Artykuły

19.10.2010
Gdy Europa i Zachód pochylają się nad niewygodnymi tematami z pierwszych stron gazet, Ameryka Łacińska bawi się i eksperymentuje.
21.03.2004
W Pasji Mela Gibsona jest zarazem coś natchnionego i barbarzyńskiego. Znajdziemy w tym filmie zaciekłą żądzę zawładnięcia wyobraźnią odbiorcy i uproszczenia, nasuwające myśl o typowo...
30.03.2003
„Katedra” Tomasza Bagińskiego umiejętnie łączy poetykę science fiction z zakorzenionym w europejskiej kulturze symbolem.