Reklama

Artykuły

29.03.2021
Graniczna rzeka Zambezi rozdziela bliźniacze rodzeństwo: Zambię i Zimbabwe. Gdyby chciały, służyłaby im też za zwierciadło, w którym mogłyby się przeglądać. I uczyć na błędach.