Reklama

Artykuły

01.06.2020
Metropolie biofiliczne zakładają, że przyroda nie jest sprawą do załatwienia, tylko kluczowym punktem odniesienia dla władz – kontekstem wszystkich pozostałych działań.