Reklama

Ładowanie...

Artykuły

24.04.2006
Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę... To jest wasza godzina i panowanie ciemności.(Łk 22, 52n).
10.04.2006
Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa... A mówiły między sobą: "Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?(Mk 16, 1-3) .
27.03.2006
Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka.Łk 25, 49.
13.03.2006
Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob....Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi Wschodu.Hi 1: 1, 3.
27.02.2006
Salmon był ojcem Booza, a matką byłaRachab, Booz był ojcem Obedaa matką była Rut. Mt 1, 5.
21.02.2006
Jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? Łk 15, 8.
06.02.2006
Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie... i pochwyciwszy go wrzucili do studni. Studnia ta była pusta i pozbawiona wody. Rdz 37, 23n.
04.01.2006
Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa,nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.J 1, 29.
25.12.2005
Na niepowtarzalny nastrój nocy Bożych Narodzin składa się nie tylko radość nadzwyczajnych wydarzeń, lecz także zmęczenie, zniechęcenie i smutek. Nie rezerwujmy jednak dla nich centralnego...
20.11.2005
Cała historia narodu wybranego jawi się jako symbol losu nomadów wiernych słowu Boga. Ich życiowy szlak wyznacza zarówno Abraham błądzący wśród stepów, jak i bezdomny Jezus, który nie miał...

Strony