Reklama

Ładowanie...

Artykuły

04.11.2008
Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. (...) Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: "Nie płacz" (...) i rzekł:...
28.10.2008
Człowiek, z którego wyszły demony, siedział u stóp Jezusa, ubrany i przy zdrowych zmysłach (...). Wtedy cała ludność okolic gerazeńskich prosiła Go, aby odszedł od nich. (…) Ów człowiek zaś...
21.10.2008
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. J 1, 4
14.10.2008
Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli... A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie...
07.10.2008
Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali: "Prorokuj, kto Cię uderzył". Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu...
30.09.2008
Jezus (...) otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Mt 5...
23.09.2008
Kontrowersyjny artykuł ks. Hryniewicza wyglądałby inaczej, gdyby "Open Theology" dała autorowi więcej czasu i nie wprowadziła podtytułu wyrażającego poglądy redakcji.
23.09.2008
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do niego: "Nie mają już wina". J 2, 3
16.09.2008
Powiedział do nich: "Co wolno w szabat?... Życie uratować czy zabić?". Lecz oni milczeli. Wtedy... zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: "Wyciągnij...
09.09.2008
Barnaba chciał również zabrać ze sobą Jana, zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierać tego, który odszedł od nich w Pamfilii inie brał udziału w ich pracy. Zaostrzył się spór, tak...

Strony