Treść odwołania Fundacji Tygodnika Powszechnego z dnia 22 lutego 2019 r. od decyzji o nieprzyznaniu dotacji na organizację Festiwalu Conrada w latach 2019-21 w Programie MKiDN Promocja Czytelnictwa 2019

Ocena strategiczna wniosku została drastycznie zaniżona. Projekt Festiwalu Conrada spełnia kryteria oceny zgodności ze strategicznymi celami programu określone w p. B. zał. nr 4 do Regulaminu Programu MKiDN 2019, Promocja Czytelnictwa w stopniu niepomiernie większym, niż wskazuje na to przydzielona ocena 19 pkt. na 30 możliwych.

 

UZASADNIENIE

Kryterium 1

1.Festiwal Conrada UTRWALA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWĄ I NARODOWĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI W TWÓRCZY SPOSÓB ODWOŁUJE SIĘ DO ROCZNIC, JUBILEUSZY I WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH, o czym świadczy np. obecność w programie edycji 2017 licznych odwołań do Roku Conrada, a w programie edycji 2018 - pasma debat o polskiej tożsamości w kontekście 100-lecia Niepodległości. W trzech planowanych edycjach Festiwalu pojawią się m.in. nawiązania do 100 rocznicy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i do jubileuszy pisarzy: E.A.Poe i J.Cortazara (2019), J.Verne’a, M.Słomczyńskiego i J.Zajdla (2020), czy G.Flauberta (2021).

Elementem programu, przez który Festiwal Conrada kotwiczy osobę Patrona w polskiej tożsamości narodowej i kulturowej są rokroczne Wykłady Conradowskie, wygłaszane przez wybitnych gości z zagranicy (jak np. D.Damrosch, R.D.Kaplan, T.Snyder).

2.Festiwal Conrada WŁĄCZA GRUPĘ DOCELOWĄ W PRZYGOTOWANIE DZIAŁANIA. Poprzez coroczną ankietę ewaluacyjną publiczność ocenia różne aspekty Festiwalu, a wyniki ankiety wpływają na program i organizację kolejnych edycji. Festiwalowa publiczność w internetowym głosowaniu decyduje o wyborze laureata Nagrody Conrada, wybiera także najlepszych moderatorów i tłumaczy. UCZESTNICTWO GRUPY DOCELOWEJ W ZADANIU przekłada się m.in. na oddanie publiczności 1/3 czasu najważniejszych spotkań na zadawanie pytań gościom i komentowanie ich wypowiedzi. Część grupy docelowej - profesjonaliści pola literackiego - uczestniczący w Festiwalu jako paneliści, moderatorzy, tłumacze i autorzy festiwalowych publikacji - mają pełną swobodę w budowaniu narracji swoich wystąpień: mówionych i pisanych.

Kryterium 2

Festiwal Conrada PROMUJE CZYTELNICTWO WŚRÓD DZIECI, dedykując im trzydniowy program Pasma Dziecięcego: spotkania z autorami, ilustratorami i tłumaczami literatury dziecięcej, warsztaty i projekcje filmowe, oraz wśród MŁODZIEŻY, kierując do niej m.in. ofertę festiwalowych „Lekcji Czytania”. Na Festiwal coraz liczniej przybywają zorganizowane grupy licealistów z różnych stron Polski, a dla uczniów VI LO w Bydgoszczy, uczestniczących w nim co roku, stał się on inspiracją do stworzenia własnego festiwalu literackiego, który z powodzeniem odbywa się już od kilku lat.

Festiwal Conrada zwraca się też do GRUP SPOŁECZNYCH NIE BĘDĄCYCH AKTYWNYMI UCZESTNIKAMI ŻYCIA LITERACKIEGO W POLSCE, które do udziału w Festiwalu zachęca bezpłatny wstęp na wszystkie wydarzenia. Imprezy w otwartej przestrzeni publicznej wciągają przypadkowych obserwatorów, także niezainteresowanych literaturą. Od dwóch lat aktywną grupa naszej publiczności są osoby głuche, dla których wybrane przez nie spotkania tłumaczymy symultanicznie na język migowy. W programie są także spotkania z pisarzami dla osadzonych w areszcie śledczym.

Kryterium 3

O POTENCJALE ORGANIZACYJNYM WNIOSKODAWCY, obok udziału w 10 edycjach Festiwalu plejady polskich i światowych gwiazd literatury, świadczy utrwalona, 10-letnia współpraca z Miastem Kraków i KBF, a także rosnąca grupa partnerów Festiwalu: ambasad i instytutów kultury oraz najważniejszych festiwali literackich z całego świata, wydawców, a lokalnie – krakowskich bibliotek, księgarń i kawiarń. Potwierdza go także światowa renoma Festiwalu, której dowodzą wyróżnienia – jak uznanie go przez Akademię Pisarzy przy Penguin Random House za jedno z 20 najważniejszych wydarzeń literackich świata i dwukrotna nominacja do International Excellence Award – nagrody Londyńskich Targów Książki dla najlepszego festiwalu literackiego na świecie, jak również ocena publiczności, która, wg. wyników ankiety ewaluacyjnej, w 86% zadowolona jest z udziału w Festiwalu, a w 90% - gotowa polecić go swoim bliskim.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł