Minął okres... trochę niejasny

Po spotkaniu zespołów roboczych Kościelnej i Rządowej Komisji Konkordatowych min. Michał Boni był wyraźnie zadowolony.

04.11.2013

Czyta się kilka minut

„Po okresie trochę niejasnym” – jak się wyraził – obie strony potwierdziły gotowość dalszej pracy nad przekształceniem archaicznego Funduszu Kościelnego w nowoczesny odpis podatkowy. Rzeczywiście: po uzgodnieniu w marcu, że wielkość odpisu wyniesie 0,5 procenta podatku, nastąpiła wielomiesięczna stagnacja w rozmowach, i to nie z winy strony kościelnej. Biskupów niepokoił ten stan rzeczy, a zwłaszcza niektóre wypowiedzi ministra. Na przykład we wrześniu powiedział on, że „nie chciałby, aby obecna dyskusja na temat sposobu finansowania Kościołów i związków wyznaniowych dotyczyła kwestii rekompensaty za utracone w PRL mienie tych wspólnot”, a przecież od początku tak Fundusz był postrzegany. Mówiono nawet o załamaniu się rozmów.
Tymczasem teraz nie tylko potwierdzono uzgodnioną wielkość odpisu, ale pojawiła się nawet konkretna data jego wprowadzenia. Min. Boni zapowiedział, że jeżeli odpowiednią ustawę uda się uchwalić na wiosnę przyszłego roku, to odpis będzie mógł zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Zapowiedziano, że szczegóły zostaną dopracowane w najbliższych tygodniach.
Skoro dobra wola powróciła, czym był spowodowany ów „trochę niejasny” okres zamrożenia rozmów?
Obowiązująca nasz kraj unijna dyscyplina związana z deficytem budżetowym ograniczała ruchy rządu w kwestiach finansowych. W czerwcu okazało się, że Polska ma czas do końca 2014 r., by zlikwidować swój nadmierny deficyt. Zatem po tym terminie nowy odpis podatkowy może zostać wprowadzany.
Początek 2015 r. to jednak wersja optymistyczna. Pamiętajmy, że aby odpis mógł wejść w życie, musi zostać przegłosowana odpowiednia ustawa. Kościół zatem czeka polityczna batalia w parlamencie.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z… więcej

Artykuł pochodzi z numeru TP 45/2013