Reklama

Chcą zapalić dusze

Chcą zapalić dusze

14.06.2006
Czyta się kilka minut
ONR jest ruchem ideowo-wychowawczym. Walczymy o dusze i umysły młodzieży naszej. Chcemy zapalić im dusze aby zapłonęły ogniem idei i czynu. Naszym celem jest "Rekonkwista młodzieży, czyli zdobycie jej dla zapomnianych i wyśmiewanych dziś pojęć Narodu, Honoru, Boga. Nieskrępowani demokratycznymi ograniczeniami, będziemy swoją misję realizować wszelkimi dostępnymi dla nas środkami.
O

ONR się nie wstydzi

W kolejnych latach zarodek wydał wiele pączków, z których najsilniejszy i rokujący największe nadzieje miało Narodowe Odrodzenie Polski, nawiązujące do tradycji przedwojennego ONR. Od początku lat 90. zaczynają samoistnie powstawać organizacje nawiązujące do tradycji ONR. W tym czasie NOP staje się organizacją czysto polityczną. Powstaje coraz większa niezagospodarowana luka w środowisku potencjalnych narodowych radykałów. Idea narodowo-radykalna staje się coraz mniej uchwytna dla przeciętnego Polaka. Powstaje prawdziwy kryzys idei. Dlatego my, młodzi, reprezentujący V z kolei pokolenie prawdziwie narodowe, uważając się za kontynuatorów idei narodowo-radykalnej, na I Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów w dniu 12 marca AD 2005 powołaliśmy ponownie do życia Obóz Narodowo-Radykalny.

My skupieni pod sztandarami Obozu Narodowo-Radykalnego zdecydowanie i z pełną odpowiedzialnością mówimy: Jesteśmy Nacjonalistami! Rzucając tym samym wyzwanie politycznie poprawnemu światu. Nie wstydzimy się naszych poglądów i tradycji. Dla nas Salut Rzymski, pozdrowienie białej, Aryjskiej Europy, wzniesiona ku słońcu prawica nie jest gestem zamawiania piwa, czy szukania muchy na ścianie. Niech Ci którzy tak twierdzą szukają jej nadal! Naszym celem jest znalezienie i wydobycie idei Wielkiego Narodu, Narodu godnego Wielkiej Narodowej Polski! Nastał czas aby się określić, stanąć za nami albo przeciwko nam. Innej możliwości nie ma i nie będzie!

ONR broni wartości

Dzisiaj jest czas wyjątkowy, gdyż trzeba bronić wartości: moralnych wbrew otoczeniu, rodzinnych wbrew najbliższym, narodowych wbrew narodowi, państwowych wbrew władzy, religijnych wbrew duchownym, autorytetu wbrew dorosłym.

Olbrzymia agresja sił związanych z "Gazetą Wyborczą" i innych Blumsztajnów w naszym kierunku, tylko dlatego, że we własnym kraju chcemy uczcić pamięć Wielkiego Narodowca [Adama Doboszyńskiego], jest dla nas szczytem arogancji i chamstwa.

Zorganizował bojówki złożone z odważnych synów tej ziemi, które w nocy z 22 czerwca na 23 czerwca 1936 pod jego kierownictwem i pod hasłami antysemickimi oraz chwalącymi Wielką Polskę, naszą Świętą Ojczyznę opanowały zbrojnie na kilka godzin miasteczko Myślenice. Akcja ta została później nazwana "wyprawą myślenicką". Rozbrojono posterunek policji i zerwano kable telefoniczne. W znajdujących się na rynku sklepach mośkowych stłuczono szyby wystawowe, a znajdujące się w nich towary zostały zniesione na rynek i podpalone. [...] To był akt patriotycznego poświęcenia elementów wrogich i niszczycielskich, swoistych wrzodów polskiego społeczeństwa.

W dalszym ciągu Polak jest mniejszością we własnym kraju, nie może swobodnie manifestować swoich uczuć narodowych, bo nazywany jest rasistą i antysemitą.

Taka instytucja jak szkoła stała się dziś głównym narzędziem manipulacji tzw. "elit rządzących". Połowa książek przewidzianych do przerabiania na lekcjach jest napisana przez autorów z żydowskimi nazwiskami.

Dlatego my również musimy spróbować przekonać innych młodych ludzi do swoich racji, np. poprzez pożyczanie kaset z muzyką narodową, organizowaniem koncertów w szkołach, tak jak zrobili to koledzy z Brzegu (wspaniały pomysł), promowanie literatury polskiej czy zapraszanie świetnych historyków bądź innych wykładowców (jak dr Dariusz Ratajczak).

Szli krzycząc Polska (dla Polaków)

Oczywiście zacytowano wszędzie jako główne nasze hasło "Zrobimy z wami to co Hitler z Żydami!", choć zostało wykrzyknięte przez lekkomyślnych NSów dosłownie 4 razy i to tłumione przez nas innymi hasłami.

Niemcy won z polskich stron!

Znajdzie się kij na żydowski [wariant: na pedalski] ryj!

Jedna rasa, biała rasa!

Pedofile, pederaści, to są Unii entuzjaści!

Odliczajcie życia chwile, szykujemy dla was Chile!

Miejsce lewicy jest na szubienicy!

Narodowy! Narodowy! Radykalizm!

Falanga i ABC: teraz jeden dzierżmy ster: ONR!!!

ONR się różni

W imieniu Młodzieży Wszechpolskiej zapraszamy wszystkie osoby, jak i organizacje do włączenia się w Paradę Normalności! No i włączyliśmy się jako ONR, tylko że dziwnie się składa, bo MW chciała zakazać nam niesienia naszego transparentu (co jak widać na zdjęciach im się nie udało), a najchętniej to jeszcze ubraliby nas w swoje koszulki, których mieli pod dostatkiem. Jeżeli zaprasza się inne organizacje to chyba nie po to, aby stawiać im tego typu warunki. MW organizowała ten marsz i dobrze, ale bez przesady. Trzeba było uprzedzić ludzi, że to ma być manifestacja promująca MW, a nie "parada normalności". Co do haseł, które krzyczeliśmy, a które bardzo nie spodobały się MW (LPR) i które uznali za radykalne, było np. "Ani ue ani nato, Polska tylko dla Polaków". Myślałem, że zarówno MW, jak i LPR są przeciwne ue i nato, ale cóż, ludzie się zmieniają. No chyba, że ta druga część hasła im się nie spodobała. Właśnie tym się m.in. różni ONR od MW, że my się na opinię ludzi nie patrzymy, krzyczymy to co myślimy.

Po Apelu i złożeniu wieńców, obchody oficjalnie [na Górze św. Anny] zakończyły się. Następnie należy "pogratulować" postawie Młodzieży Wszechpolskiej, która podczas naszego manifestowania odsunęła się. W mediach natomiast, nasze zachowanie zostało przez nich nazwane "chuligańskimi wybrykami". Ciekawe tylko, kto w latach ubiegłych manifestował ramię w ramię z Obozem Narodowo-Radykalnym (nie Radykalno-Narodowym, jak podała "GW"). Między nami różnica jest taka, iż my nie jesteśmy radykalni tylko z nazwy, a także mamy swój honor i nie wbijamy noża w plecy tym, którzy walczą z nami po jednej stronie.

ONR wspólnie współpracuje

Na początku sierpnia [2005] Obóz Narodowo-Radykalny - Sekcja Podhale wraz z Stronnictwem Narodowym otrzymali od Prezesa Podhalańskiej Ligi Polskich Rodzin [...] propozycję w sprawie kandydowania do parlamentu ich członków z list Ligi Polskich Rodzin. Z różnych przyczyn propozycja ta została jednak odrzucona, co nie oznacza zaprzestania wspólnej współpracy tych ugrupowań.

W dniu 22 października b.r. [2005] w siedzibie SN [Stronnictwo Narodowe] i ONR w Zakopanem odbyło się spotkanie środowisk narodowych Podhala (ONR, SN, LPR/MW, PPN [Polska Partia Narodowa Leszka Bubla]), gości z Limanowej i Gorlic, poświęcone aktualnej sytuacji politycznej w związku z wyborami. Tematem spotkania było także zaktywizowanie działalności struktur ruchu narodowego na terenie naszego regionu. [...]

Miła atmosfera spotkania [opłatkowego] wydaje się dobrze wróżyć współpracy organizacyj patriotycznych w naszym regionie, co jest szczególnie istotne w roku wyborów samorządowych.

ONR czci

Uroczystości nad grobem Henryka Rossmana [przywódcy ONR ABC, zm. w 1937 r.] na Powązkach: modlitwa za duszę Henryka Rossmana i innych działaczy ONRu.

Msza św. za duszę Ojca Świętego w kościele na Pl. Trzech Krzyży (dla chętnych).

Proponuję powołać Komitet upamiętnienia Adama Doboszyńskiego w Myślenicach i mam nadzieję, że już za rok w okrągłą, 70. rocznicę Najazdu na Myślenice, złożymy wieniec pod tablicą człowieka, który poświęcił Życie i Śmierć dla Narodu!!!

Rocznica śmierci Eligiusza Niewiadomskiego - ur. 1 grudnia 1869, stracony 31 stycznia 1923. Polski malarz, wykładowca i krytyk sztuki, działacz ruchu narodowego, zastrzelił pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Dla was morderca - dla nas bohater.

02.I.2006 Rocznica śmierci Romana Dmowskiego

Odeszła od nas do Pana,

postać Dmowskiego Romana.

Powołał go Bóg do siebie,

aby nagrodzić go w Niebie.

Odeszła od nas ta postać,

której nie mógł nikt sprostać.

Rozstał się z nami na wieki

i poszedł w zaświat daleki.

Z nami została wciąż żywa

pamięć i praca gorliwa.

Niech więc nie trwoży nas zamęt,

bo pozostawił testament.

Ucząc jedności rodaków,

bez różnic stanu i znaków.

To są te pisma, ta księga,

na którą naród przysięga.

Ślubując pełnić ją święcie

na każdym drogi zakręcie.

Przepędzić z Polski precz wrogów

z naszych miast i progów.

A pozbawionym poparcia

już wkrótce zabraknie żarcia.

Bo to jest dla nas hańba i wstyd,

by nami rządził fałszywy Żyd.

- Stefan Kosobudzki (członek SN i NSZ)

ONR wyrusza

W woj. świętokrzyskim odbędzie się [w sierpniu 2005] Ogólnopolski Obóz ONR. Obóz będzie czynny, zorganizowany w duchu przedwojennym, częściowo zmilitaryzowany.

WYRUSZAMY PRZECIW SIŁOM ZŁA. Musimy zatrzymać pochód dewiacji, który ciągnie przez Europę, a Polskę, naszą ukochaną Ojczyznę, obrał sobie za jeden z celów na swej drodze.

List otwarty do władz RP:

Pół roku po wyborach parlamentarnych i prezydenckich ukształtował się Rząd, który w zamierzeniach jego uczestników ma doprowadzić nasz kraj na drogę reform zmierzających do szeroko pojętej poprawy. Mówi się wiele na temat naprawy moralnej Polski. Wzywa się do rozliczenia ze "starą" władzą, która jest utożsamiana ze zbrodniczym systemem komunistycznym. Patrząc na obecny skład Rządu oraz obietnice, które składali jego członkowie na przedwyborczych wiecach my, jako wolni i pełnoprawni obywatele Rzeczpospolitej Polski, korzystając z naszych swobód uważamy za swój obowiązek zabranie głosu w nurtujących nas kwestiach.

W związku z nominacją Romana Giertycha na ministra oświaty, biorąc wzgląd na tradycje patriotyczne, na które się powołuje, domagamy się jasnych zmian w zakresie praw i obowiązków uczniów szkół, które podlegają ministrowi oświaty. Uważamy, że powinny powstać zarządzenia mające na celu walkę z "modą" na komunizm wśród młodzieży szkolnej, jak również te, odwołujące się do problemu szerzącej się narkomanii.

[...]

[podpisano:]

Blood & Honour Polska/Combat 18

[niżej odsyłacz:]

REDWATCH

Ze stron internetowych Obozu Narodowo-Radykalnego wybrał i zestawił - nie dodając niczego oprócz objaśnień w nawiasach kwadratowych i śródtytułów - Jerzy Jedlicki

Ten materiał jest bezpłatny, bo Fundacja Tygodnika Powszechnego troszczy się o promowanie czytelnictwa i niezależnych mediów. Wspierając ją, pomagasz zapewnić "Tygodnikowi" suwerenność, warunek rzetelnego i niezależnego dziennikarstwa. Przekaż swój datek:

Dodaj komentarz

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.

Zapoznaj się z Regułami forum

Jeśli widzisz komentarz naruszający prawo lub dobre obyczaje, zgłoś go klikając w link "Zgłoś naruszenie" pod komentarzem.

Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz

© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]