Reklama

Artykuły

19.09.2017
Władze Iranu przyznają, że mają kłopot z alkoholem. Od czterech lat, za ich aprobatą, w kraju działają centra leczenia uzależnień oraz kluby anonimowych alkoholików.