Reklama

Artykuły

01.10.2012
Tekst poniższy, pod tytułem „Tadeusz Dominik”, opublikował Zbigniew Herbert – przez dekady związany z naszym pismem – w „Tygodniku Powszechnym” nr 28/1960.
04.11.2008
Moje prawa grawitacji są newtonowskie. Prawa grawitacji Celana to pola przyciągania. To już nie jest fizyka ciała stałego. Celan odkrył pola grawitacji słów, znaczeń, obrazów. Nie jest...