Reklama

Artykuły

18.12.2005
Cud nad Dnieprem nie nastąpił. Stopniowo ulatnia się klimat rewolucyjnych uniesień, przeradzając się w zagubienie i wątpliwości w ocenie sytuacji bieżącej i perspektyw. A jednak... 2005 rok...