Reklama

Artykuły

28.07.2009
Mężczyzna jest powołany do bycia kapłanem, tak jak kobieta jest powołana do bycia matką. Tylko skażona niemądrymi prądami teologia może widzieć w kapłaństwie bastion męskiej dominacji, tak...
03.03.2009
Minęły trzy dekady od opublikowania programowej encykliki Jana Pawła II. Dziś żyjemy w innym tysiącleciu, innym układzie polityczno-gospodarczym, mamy innego Papieża. Czy "Redemptor...