Reklama

Felietonista „Tygodnika Powszechnego”, pracuje w Instytucie Literackim w Paryżu.

Artykuły

10.05.2011
Radość z cudzej śmierci świetnie się w nas mieści.
02.05.2011
Lombard jest miejscem przykrym o tyle, o ile patrząc na towary tam wystawione, myślimy nie o kupowaniu, a o doli człowieczej.
26.04.2011
W mnogości wszelkich apeli opartych na tutejszych wzorach apelowania, wypracowanych przez pokolenia, znalazłem jeden oderwany nieco od rutyny i prostoty tego gatunku.
19.04.2011
Cytowanie klasyków jest zajęciem nieszkodliwym. Cytowanie jest zaledwie wypożyczeniem ślicznego malunku, bez którego nasza własna opowieść wydaje się nie dość sugestywna.
12.04.2011
Oto sto terminów, sformułowań i zdań wyrwanych z kontekstu, zrozumianych, niezrozumianych, bądź zrozumianych przeze mnie na opak z pewnego klasycznego już raportu.
05.04.2011
Pismo "The Guardian" zapytało mieszkańców pięciu krajów Europy o samopoczucie. Wbrew różnym czarnym opiniom krążącym tu na miejscu, wyszło, że mamy bardzo dobre.
29.03.2011
Zalety, które przynosi czytanie, toną w morzu wad. Zalety czytania są trudne do opisania. Są zbyt - powiedziałbym - salonowe, by się nad nimi głowić. O wiele prościej wymienić wady.
22.03.2011
Trudno nam, szarym głęboką szarością obywatelom, mieć coś osobliwie interesującego do powiedzenia o gospodarce, funduszach emerytalnych czy energii atomowej.
15.03.2011
Podstawą do ułaskawienia powinna być niewinność. Tylko krystaliczna uczciwość mogłaby zmazać winę. To myśl absolutnie szczerozłota. Obecne prawo jest w tej sprawie szokująco kulawe, łasce...
08.03.2011
Kiedy Marcin Dubieniecki został narzeczonym córki prezydenta, zajęto się nim z ogromną czułością. Troską objęto jego genealogię. Zastanawiano się, czy prezydent nie stanie na drodze uczuciu...

Strony