Reklama

Artykuły

19.10.2003
Z odtajnianych archiwaliów NATO wynika, że Polska interesowała Sojusz niemal wyłącznie jako czynnik wpływający na potencjał militarny Związku Radzieckiego, jego polityczną zdolność do...
24.08.2003
Przejęcie 11 sierpnia przez NATO dowództwa międzynarodowych sił ISAF w Afganistanie może okazać się dla sojuszników sprawdzianem, czy skuteczne i wspólne działanie wojskowe jest możliwe na...