Reklama

Artykuły

14.02.2008
Urodził się 250 lat temu, był jednym zpierwszych polskich intelektualistów. Jego rodak, profesor fizyki zBrześcia, na nowo odkrywa pamiątki związane zmiejscem jego narodzin.
14.02.2008
Urodził się 250 lat temu, był jednym zpierwszych polskich intelektualistów. Jego rodak, profesor fizyki zBrześcia, na nowo odkrywa pamiątki związane zmiejscem jego narodzin.