Reklama

Artykuły

04.01.2006
Ubóstwo jest w Polsce wciąż chlebem powszednim. Nie zmniejszymy jego zasięgu tylko dzięki wzrostowi gospodarczemu. Do momentu, kiedy nie zaczną mu towarzyszyć polityki wspierające -...
27.02.2005
Zagrożenia związane z ociepleniem klimatu na Ziemi, wywołanym nagromadzeniem dwutlenku węgla w atmosferze w efekcie gwałtownego rozwoju przemysłu, stały się w latach 90. na tyle ważnym...