Reklama

Artykuły

19.01.2015
Marek Szczepański, socjolog: Śmierć kopalni jest poruszająca. Górnicy zjeżdżają na dół, zabierają figurę św. Barbary, idą do fary w niemym kondukcie. Gdy idę z nimi, myślę, czy władze mają...
17.06.2008
Prof. Marek Szczepański, socjolog: Na Śląsku wciąż trwa pamięć o rodzinie z filmów Kutza - ludzie tęsknią za domem hierarchicznym, uporządkowanym, gdzie panują czyste reguły. Ale...