Reklama

Artykuły

01.06.2003
Udział w wojnie z reżimem Husajna nałożył na Polskę nowe zobowiązanie: zarządzanie jedną ze stref stabilizacyjnych w Iraku. Co nas czeka w strefie „górno-południowej”?
16.03.2003
Kurdowie to jeden z największych narodów, który nie ma własnej państwowości. Dwudziestotrzymilionowa społeczność podzielona jest między kilka państw Bliskiego Wschodu: ze wszystkich sił...