Reklama

Artykuły

25.01.2006
Istnienie klauzul sumienia jest jednym z wymiarów prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania. Z bogatego orzecznictwa organów międzynarodowych wynika jednak jasno, że nie są one...