Reklama

Artykuły

08.02.2004
Decydującą rolę przy odbudowie służb specjalnych muszą odegrać politycy, którzy będą rządzić Polską po najbliższych wyborach. Konieczna będzie m.in. wymiana szefów wywiadu i kontrwywiadu.