Reklama

Artykuły

08.07.2008
Małgorzata Cieloch, z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Zaletą gospodarki wolnorynkowej jest to, że ceny reguluje prawo popytu i podaży, a nie jakikolwiek urząd. Rozmawiał Michał...