Reklama

Artykuły

31.07.2019
Magdalena Wadowska, ethnologist and journalist: A city must be noisy. Even the sacred are not always silent.
08.07.2019
MAGDALENA WADOWSKA, etnolożka i dziennikarka: Miasto ma być gwarne. Nawet sacrum nie zawsze jest ciszą.