Reklama

Artykuły

VIII Konferencja Krakowska – Świat współpracy – Świat konfrontacji
23.06.2015
Nowa ustawa o cudzoziemcach z 2013 roku dała początek myśleniu o imigracji w kategoriach interesu państwa, jednak zaprzeczeniem tego są ostatnie wydarzenia i nieczytelna polityka względem...