Reklama

Łukasz Kurek obronił doktorat z prawa (2011) oraz z filozofii (2016). Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Centrum Kopernika. Ostatnio opublikował „Dualizm przekonań” (CCPress, 2016)

Wykłady

Artykuły

03.04.2019
Neuronaka chyba na dobre zadomowiła się już na salach sądowych. Czy jednak wiemy, co możemy powiedzieć o czynie oskarżonego, na podstawie informacji o jego mózgu?
27.02.2017
Ludzkie zachowania mają dla nas sens, ponieważ przypisujemy innym osobom intencje i przekonania. To kluczowe elementy naszej „psychologii potocznej”.
11.10.2016
Jak odróżnić naukę od tego, co nią nie jest? Czy wszystkie zjawiska opisane mogą być analogicznie do oddziaływań części mechanicznego zegara? Czym jest naukowe wyjaśnianie? To tylko wybrane...
12.03.2016
Filozofia i nauka, nauka i teologia, teologia i filozofia – Michał Heller upodobał sobie przebywanie na granicach różnych dyscyplin. I w znakomity sposób potrafi uporać się z...
26.01.2015
W krótkiej historii uprawiania filozofii w kontekście neuronauk wykształciły się dwa podstawowe nurty rozważań. Pierwszy z nich określany jest filozofią neuronauk, drugi - neurofilozofią.
28.12.2014
Gdy wybieram lody czekoladowe zamiast waniliowych, to czy ja sam podejmuję decyzję, czy robi to za mnie mój mózg? Czy nasze decyzje i działania, choć wydają się nam dobrowolne, są...