Reklama

Artykuły

30.10.2007
1. Nieudany wywiad
20.04.2003
Stacja I Jezus na śmierć skazany Czekasz na wyrok, jaki padnie z ust Piłata. Rzymskiego prokuratora, człowieka mającego pełnię władzy. Czekasz na wyrok. Już jesteś po ubiczowaniu, już...