Reklama

Artykuły

09.12.2013
„Stara” Europa ciągle nie rozpoznaje złożonych losów i wyobrażeń o przeszłości w społeczeństwach doświadczonych przez nazizm i komunizm. Zależy nam, aby w dyskusjach o wspólnej pamięci...
07.09.2003
Lenin, Stalin, czerwonoarmiści i bohaterowie ruchu robotniczego. Kiedyś z cokołów obserwowali życie mieszkańców Związku Radzieckiego. Ich monumenty ustawione w centralnych punktach...