Reklama

Artykuły

28.06.2016
Urodzony 1933. W czerwcu 1956 r. student Politechniki Poznańskiej. Później autor opracowania „Powstanie Poznańskie 1956. Akty oskarżenia”.