Reklama

Artykuły

18.11.2008
Jennifer Hinton: Pod wieloma względami to, na co tak duży nacisk kładzie religia katolicka - budowanie wspόlnoty, podporządkowanie się, wspόlne działania - stoi w sprzeczności z tym, co my...