Reklama

Artykuły

08.06.2015
W Rumunii przejście od komunizmu do demokracji było brutalne i nagłe, a następująca potem zmiana ustroju trudna. Dziś nasze społeczeństwo zdobyło jednak wolność i zbudowane jest na zasadach...