Reklama

Artykuły

05.09.2006
JAROSŁAW BOROWIEC: - Wiosną Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu dyskutowała propozycje zmian w zasadach nauczania religii w szkołach. Mówiło się o obowiązku uczęszczania na religię/etykę i...
30.05.2006
WOJCIECH PIĘCIAK: - Niedzielną homilię na Błoniach Benedykt XVI rozpoczął cytatem z przypadającego na ten dzień czytania: "Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?". Niektórzy...