Reklama

Artykuły

14.09.2011
Arsenij Rogiński: Rosyjskie społeczeństwo jest skonsolidowane wokół idei państwa-mocarstwa. Zatem przyznanie, że jakieś przestępstwo było zbrodnią przeciwko ludzkości, burzy ten porządek....
14.09.2011
БЕЗ ИСТОРИИ, БЕЗ ЭМОЦИЙ Арсений Рогинский: Российское общество вращается вокруг идеи государства- власти. Поэтому признание, что какое- то преступление было преступлением против...