Reklama

Ładowanie...

Artykuły

20.05.2019
W kraju muzułmańskim działa szkoła kształcąca liderów dla afrykańskich wspólnot katolickich i protestanckich – inicjatywa bez precedensu.