Reklama

Ładowanie...

Artykuły

14.05.2018
ANDRZEJ SIONEK, ewangelizator: Wyznawanie chrześcijaństwa stało się dyskusją o wartościach. A to kwestie poboczne: centralnym tematem jest życie, które niesie Duch Święty.
18.07.2016
Andrzej Sionek, ewangelizator: Młodych nie da się przekonać do starych form pobożności. Trzeba być z nimi, przejąć ich kategorie, słownictwo – a oni wtedy się przebudzą.
22.12.2015
Katolicy nie powinni się bać ruchu charyzmatycznego. Większe otwarcie na Ducha Świętego jest jedyną drogą odnowy Kościoła.