Reklama

Artykuły

23.10.2017
Obraz, który dla autora był wyrazem przerażenia wobec możliwości wiecznego szczęścia, dla Hitlera stanowił symbol fascynacji śmiercią jako źródłem władzy i dominacji.
26.11.2012
Siła i skuteczność Albrechta brały się przede wszystkim z tego, że umiał zjednywać sobie ludzi. Więcej: potrafił być dla nich niekwestionowanym autorytetem.