Reklama

Artykuły

26.11.2012
Rabin Alon Goshen-Gottstein: Zaangażowani w dialog często obruszają się, gdy ich działalność jest redukowana wyłącznie do tolerancji „prewencyjnej”. Chcieliby innej – takiej, która...