Reklama

Wydanie specjalne TP "Smak wolności"

Artykuły

27.11.2007
Pippi jest Inna. Nie przystaje inie pasuje. Żyje według innych reguł iwyznaje inne wartości. To Pippi wraz zCzechowem, Chiaromonte iBuberem czuwa nad moimi myślami.
27.11.2007
Pippi jest Inna. Nie przystaje i nie pasuje. Żyje według innych reguł i wyznaje inne wartości. To Pippi wraz z Czechowem, Chiaromonte i Buberem czuwa nad moimi myślami.