Reklama

Artykuły

28.09.2010
Z abp. Henrykiem Hoserem rozmawiał Artur Sporniak
16.03.2010
Abp Henryk Hoser: Pojęcie wolności religijnej nie jest powszechnie przyjęte. Chrześcijaństwo zakłada wolność w opowiedzeniu się po stronie Chrystusa, nie może być religią przymusu. W innych...
24.03.2009
Abp Henryk Hoser: W Afryce widać świeżą warstwę chrześcijaństwa, ale i głębokie związki z wierzeniami tradycyjnymi. Nie ma już jednak inkulturacji z zewnątrz - ten proces musi wychodzić od...
24.06.2008
Abp Henryk Hoser: Kontakt z inną kulturą, z inną mentalnością wzbogaca polskiego księdza i przygotowuje do pracy w świecie wymieszanych kultur i tradycji. Rozmawiał ks. Adam Boniecki.