Reklama

Wiara

Wiara

Kierownik działu: Artur Sporniak

19.01.2003
„Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm” -słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 17 listopada 1980 r. do wspólnoty żydowskiej w Moguncji, posłużyły za tytuł książki abp. Stanisława...
19.01.2003
Pan Bóg, gdy przychodzi do człowieka, nie daje się łatwo rozpoznać. Samuel słyszał głos, chciał wiernie na wezwanie odpowiadać, a przecież mylił się i budził w środku nocy Helego. To...
19.01.2003
Czy dzięki chrześcijanom Żydzi mogą stać się bardziej żydowscy, a chrześcijanie dzięki Żydom - bardziej chrześcijańscy? W dialogu między religiami nie chodzi ani o kompromis, ani o...
19.01.2003
Do tego stwierdzenia trzeba dorosnąć. Dopóki nie powiemy sobie i przy nadarzającej się okazji swojemu bliskiemu otoczeniu: „Znalazłem Mesjasza”, to wciąż jesteśmy na etapie poszukiwań,...
12.01.2003
Chrzest jest decyzją życia w miłości. Oczywiście, najpierw trzeba za nią zatęsknić. To jest ważniejsze i potrzebniejsze, niżby się na pozór zdawało. A potem tę decyzję trzeba uaktualniać....
12.01.2003
Stolica Apostolska potwierdziła informację o ukończonym właśnie przez Papieża poemacie. Czternastostronicowy utwór Jana Pawła II ukaże się już w nadchodzących miesiącach, nakładem...
12.01.2003
Jan Chrzciciel rozpoznał w Jezusie Mesjasza. Wiedział więc, że Jezus nie potrzebuje takiego chrztu, jakiego on udzielał. Jan bowiem chrzcił, czyli obmywał wodą tych, którzy postanowili...
12.01.2003
Czy duszę można klonować? Pytanie może znaczyć: „Czy duszę da się klonować?”, bądź też: „Czy duszę wolno klonować?”. W obu przypadkach odpowiadam przecząco. Ktoś mógłby zauważyć, że jeśli...
12.01.2003
Jeżeli by szukać odpowiedzi na pytanie o czynnik scalający twórczość literacką Karola Wojtyły, decydujący o pisarskiej tożsamości i pozwalający na identyfikację poetyckiego głosu, to ślad...
12.01.2003
Kształt zjednoczonej Europy, ewentualna klauzula gwarantująca autonomię Polski w kwestii prawa antyaborcyjnego, invocatio Dei, prawa Kościoła w Unii i ochrona życia poczętego w przyszłej...

Strony